Adres Değişikliği

236,00

Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında değiştirilmesi gerekir.
Kategoriler:
Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında değiştirilmesi gerekir.